Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Van Lierde

Adres Bellestraat 3, 1790 Affligem
Telefoon 053/66.71.37
Opname An Pauwels 053/42.17.28
E-mail socialedienst@wzcvanlierde.be
  Het WZC Van Lierde in Hekelgem beschikt over 112 kamers voor residentieel verblijf en 4 kamers voor kortverblijf. Een kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen, voor een periode van een week tot 2 à 3 maanden. Dit betekent een tijdelijke ontlasting van de thuis- en mantelzorg.