Kwaliteit

Over kwaliteit kan je oeverloos debatteren, maar één ding is wel duidelijk: als je tevreden cliënten wil moet je kwaliteit leveren. In alle sectoren, ook in de zorg, heeft kwaliteit twee kanten.
- Enerzijds heb je de kwaliteit van het product dat je levert, of de dienst die je verleent. Iedere thuisverpleegkundige streeft naar een optimale zorgverlening.
- Anderzijds heb je ook een zaak te runnen. Een thuisverpleegkundige praktijk vergt immers meer dan alleen patiënten verzorgen. Je moet je ook bezighouden met de organisatie, teamwerking, coördinatie, procedures, continuïteit, opleidingen, informatieverwerking, en wettelijke regelingen. De boekhouding moet in orde zijn, en je moet correct omgaan met de privacy van je patiënten.

Waarom kwaliteit?

Dat elke patiënt een optimale zorg verwacht zal duidelijk zijn. Een goede verpleegkundige zal zich op dat vlak continu bijscholen. Maar ook de organisatiekwaliteit is belangrijk; je hebt immers een goede organisatie nodig om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen op korte en lange termijn. Maar hoe kan een patiënt of een andere zorgvrager nu weten wat een goede praktijk is...?

Mederi

Mederi is een koepelorganisatie van thuisverplegingspraktijken, die haar leden ondersteunt met coaching, juridisch advies, opleidingen, informatie, startersbegeleiding, software, facturatie, en ... een kwaliteitslabel.

Mederi begeleidt thuisverplegingspraktijken in de uitbouw van een kwaliteitsvolle organisatie. Een praktijkcoach geeft raad op allerlei vlakken. Om aan te tonen dat je praktijk voldoet aan de vereisten van een goede organisatie kan je een audit aanvragen. Dit is een soort examen bij de kwaliteitscoördinator van Mederi, waarin alle aspecten van de praktijkvoering worden bekeken: organisatie, teamwerking, coördinatie, procedures, continuïteit, opleidingen, informatieverwerking, en wettelijke regelingen. Als je aan alle vereisten voldoet, wordt je een "gevalideerde praktijk", en krijg je het Mederi kwaliteitslabel.

Thuisverpleging Els

De kern van het verhaal: Thuisverpleging Els heeft in augustus 2020 het kwaliteitslabel van gevalideerde praktijk behaald. Moet er nog zand zijn?

T.E. Kwaliteit - Gevalideerde praktijk