Betekenis van de term "derdebetalersregeling"

De term derdebetalersregeling bestaat uit drie woorden:
- derde: in het kader van zorgverlening zijn de patiënt en de zorgverlener de twee belangrijkste partijen; het betrokken ziekenfonds wordt gezien als de derde partij;
- betaler: het ziekenfonds vergoedt de kosten van de zorgverlener, dus het ziekenfonds is de betaler;
- regeling: er is een wetgeving uitgewerkt om dit systeem mogelijk te maken.
M.a.w. dit is een regeling die het mogelijk maakt dat het ziekenfonds als derde partij de kosten betaalt.

In de thuisverpleging is de derdebetalersregeling gebruikelijk.Derdebetalersregeling Ook huisartsen werken op deze manier, nl. voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, en voor patiënten met een globaal medisch dossier.

Meer details

Meer informatie vindt u in de pagina's van het RIZIV.