Respect

Respect en vertrouwen zijn heel verschillende begrippen, maar ze hangen ook nauw samen. Alles begint in feite met elkaar respecteren. Als verpleegkundige respecteer je de patiënt, maar ook zijn volledige omgeving, met alle personen en objecten daarin. Die houding moet je aannemen van bij de eerste kennismaking, en je hoopt uiteraard dat je patiënt dat ook doet.

Vertrouwen

Enkel in een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect kan vertrouwen groeien. En dat vertrouwen heb je nodig om alle omstandigheden goed te begrijpen, en zodoende de optimale verzorging te kunnen geven. De verpleegkundige is bovendien gebonden door het beroepsgeheim, een noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen; de patiënt respecteren betekent dan ook het beroepsgeheim respecteren.

 

Respect

Zie ook de Wikipedia pagina's hier en hier.