Tarieven

Voor verpleegkundige zorgen worden de vaste tarieven van het RIZIV toegepast. Bovendien werken tegenwoordig alle thuisverpleegkundigen, zowel de zelfstandige verpleegkundigen (bv. Thuisverpleging Els) als de tewerkgestelden (bv. bij het Wit-Gele Kruis, of Solidariteit voor het gezin) met de derdebetalersregeling, waarbij kosten door de verpleegkundige rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd worden. Als u lid bent van een ziekenfonds betaalt u dus niets zelf. U krijgt voor de verleende zorgen maandelijks een bewijsstuk met een overzicht van alle betrokken bedragen, zoals ze door het RIZIV in de nomenclatuur zijn vastgelegd. Kosten van zorgen aan patiënten die onder een speciale regeling vallen (werknemers Europese Gemeenschap e.d.) worden op een andere manier geregeld.Tarieven

Derdebetalersregeling

Patiënten die niet verzekerd zijn bij een ziekenfonds, betalen de verleende zorg wel zelf, maar ook dan is de kost beperkt, door de vaste tarieven van het RIZIV. Zie ook bij Derdebetalersregeling.