Tegemoetkomingen

De welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in ons land zijn goed. Tenminste als u ze kent... Veel van de premies en tegemoetkomingen voor patiënten worden uitgekeerd door de ziekenfondsen, en kunnen dan ook per ziekenfonds verschillen; de meeste ziekenfondsen hebben een ruim aanbod. U kan uiteraard alleen terecht bij het fonds waar u bij aangesloten bent, maar als u nog een fonds moet kiezen, zou u kunnen zoeken naar het meest voordelige voor uw situatie. Let wel op met websites die een vergelijking maken van verschillende ziekenfondsen; deze zijn er meestal vooral zelf op uit om u te verzekeren.

Andere tegemoetkomingen worden verstrekt door de sociale dienst van de gemeenten, Tegemoetkomingen zijn dus afhankelijk van de gemeente waar de patiënt woont. Het is door die vele variaties ondoenbaar om een volledige lijst van voorzieningen te geven. Wat we wel kunnen doen, is een overzicht geven van waar u terecht kan om een tegemoetkoming aan te vragen. In veel gevallen kan u voldoende informatie vinden op de website van de betrokken organisaties. We geven hieronder een aantal weblinks, per organisatie.

U drukt best de Shift- of Ctrl-toest als u een link volgt.

Gemeente Affligem (Sociale dienst / OCMW)

Voor een andere gemeente kunt u zoeken naar een specifieke website; de meeste gemeenten hebben die wel.

Christelijke Mutualiteit

Het aanbod aan tegemoetkomingen van de CM is zeer uitgebreid. Gelukkig hebben ze daar ook een goed alfabetisch overzicht van. Zie Tegemoetkomingen thuiszorg.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Ook hier veel hulp op de website, meer bepaald de pagina van de Sociale Dienst. Daar vind je info over sociale tegemoetkomingen, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH), het basisondersteuningsbudget en de zorgverzekering, het persoonsvolgend budget, vormingen rond thuiszorg, advies over en uitlening van thuiszorgmateriaal, personenalarmsysteem, mobiliteit, hulpmiddelen, woningaanpassing en vrijwilligerswerking.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

(Maakt u zich geen zorgen; wij begrijpen evenmin het verschil tussen een onafhankelijk en een neutraal ziekenfonds ...)
De voorzieningen zijn ook hier zeer uitgebreid; zie de rubrieken Voordelen en terugbetalingen, Uitkeringen, Vakantie, Hospitalisatie, en Zorg- en uitleendienst.

Socialistisch Ziekenfonds

Hier is een opdeling voorzien per provincie, met aparte websites voor Vlaams Brabant (FSMB) en Oost-Vlaanderen (Bond Moyson).
FSMB: ook hier weer een lange lijst van Terugbetalingen en voordelen.
Bond Moyson: een gelijkaardige lijst van Voordelen en advies.

Liberale Mutualiteiten

Ook hier een opdeling per provincie, dus ook Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen, met een overkoepelende afdeling voor het Vlaams Gewest. De pagina's over Voordelen en diensten geven een overzicht van alle tegemoetkomingen.

Mutualiteit van de NMBS Holding

Deze mutualiteit publiceert geen overzicht van terugbetalingen. Werknemers van de NMBS hebben geen vrije keuze van mutualiteit.

Partena Ziekenfonds

Ook hier weer een lange lijst van Voordelen en terugbetalingen, opgedeeld in rubrieken als zwangerschap en adoptie, behandelingen, kind- en jongerenvakanties, preventie, hospitalisatie en revalidatie, enz.

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare instelling van sociale zekerheid. Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat iedereen gratis een beroep kan doen op haar diensten, maar zij biedt dan ook enkel de wettelijk verplichte verzekering, en geen andere voordelen, terwijl de andere ziekenfondsen lidgeld en evt. extra verzekeringspremies vragen, en dan ook meer terugbetalingen en tegemoetkomingen voorzien.