Tracheostomie voor beademingBeademing via tracheostoma

Een tracheostoma is een opening in de trachea of luchtpijp. Voor de beademing van patiënten (bv. bij intensieve zorgen in het ziekenhuis, of longinsufficiëntie thuis) heeft een tracheostoma het grote voordeel dat er geen beademingsbuis door de mond moet lopen. Bovendien stroomt lucht dan gemakkelijker naar de luchtpijp, en kan de mond beter verzorgd worden.

In de opening zit een buisje, een canule, die rechtstreeks aan de luchtpijp gekoppeld wordt, en waarop een beademingstoestel kan aangesloten worden.

Ook voor patiënten die moeite hebben met het ophoesten van slijmen kan een klein tracheostoma een oplossing zijn. Via de opening kunnen de slijmen dan uit de luchtpijp gezogen worden met een aspirator.

Het controleren van de beademingsinstallatie en het afzuigen van slijmen kan thuis gebeuren door een verpleegkundige.

Meer informatie

Zie de pagina Verzorging bij tracheostomale beademing van de Nederlands vereniging VSCA.