Medicatievoorbereiding

Patiënten moeten soms verschillende geneesmiddelen nemen op verschillende dagen, en het is voor de patiënt niet altijd eenvoudig om ervoor te zorgen dat de pillen ook altijd op het juiste ogenblik genomen worden. Daarom zijn er pillendoosjes voorzien, die doorgaans de geneesmiddelen voor een hele week kunnen bevatten. Een thuisverpleegkundige zorgt wekelijks voor de medicatievoorbereiding.

Medicatielijst

Het is de arts die bepaalt welke medicatie moet genomen worden, en het is de thuisverpleegkundige die er met behulp van de medicatielijst op toeziet dat de inname correct gebeurt.

PillendoosjesMedicatievoorbereiding

Om vergissingen met doosjes en blisters en losse pilletjes te vermijden, wordt een pillendoosje door de verpleegkundige éénmaal per week gevuld, zodat alle vakjes de juiste pilletjes bevatten, en de patiënt enkel nog het juiste vakje moet kiezen.

Pillendoosjes zoals op de foto worden veel gebruikt. De aangegeven volgorde van de laatjes (weekdagen van onder naar boven) is correct. Elke morgen trekt u het onderste laatje eruit, en steekt u dat bovenaan.