Palliatieve zorgen

"Palliatie" betekent verzachting of verlichting, in tegenstelling tot curatieve zorg met de bedoeling om te genezen. Palliatieve zorgen worden dus toegepast als genezing niet meer kan.

Palliatieve zorg in het kader van een stervensbegeleiding is een permanente en volledige zorg, die het lijden zo veel mogelijk wil beperken. Er zijn instellingen die zich hierop toeleggen (zie de extra informatie onderaan), maar in veel gevallen wordt de zorg verleend door vrijwilligers, familieleden en thuisverpleging, in samenwerking met een palliatieve eenheid.

Bij de lichamelijke verzorging gaat het vooral om pijnbestrijding en andere comfort-verhogende maatregelen. Daarnaast gaat de aandacht ook naar de sociale aspecten.

Palliatieve zorgen

Instellingen voor palliatieve zorg:

http://www.palliatief.be
http://www.palliatieve.org