Parenterale voeding

Als voeding via het maag-darmkanaal niet meer kan, wordt zgn. Hickman katheter voor parenterale voedingparenterale voeding rechtstreeks in een bloedvat toegediend. Dat gebeurt in een centrale ader, en daarvoor is een poortkatheter nodig (operatief), of een Hickmankatheter (onder plaatselijke verdoving)(zie de foto).

Poort- of Hickmankatheter?

Voor een korte periode gebruikt men voeding in een isotone vetoplossing, die wordt toegediend in een perifeer bloedvat (een ader in de ledematen). Voor voeding over een langere tijd gebruikt men een glucoseoplossing; die heeft echter de neiging om het bloedvat te vernauwen, en kan daarom alleen toegepast worden in een groot bloedvat dicht bij het hart, bv. de bovenste holle ader. Een dergelijk katheter wordt operatief geplaatst.

Thuisverpleging

Plaatsing van de katheter gebeurt in het ziekenhuis; het aanschakelen en vervangen van de parenterale voeding kan thuis gebeuren door een verpleegkundige.