Stomazorg

Stomazorg is de verzorging van zowel de stomadrager als de stoma. Een stoma is een kunstmatige Stomazorguitgang voor ontlasting. Voor urine spreekt men van een urostoma; een stoma in de dunne darm wordt ileostoma genoemd, voor de dikke darm is het een colostoma. Een stoma kan tijdelijk zijn, bv. om de darm te laten rusten na een operatie, of permanent, als een deel van de darm is verwijderd.

Hebt u een stoma, dan helpt Thuisverpleging Els u met raad en daad. Els houdt rekening met alle praktische, sociale en individuele aspecten, en zorgt voor de beste ondersteuning. Zij bekijkt de situatie langs alle kanten (letterlijk en figuurlijk), en beperkt het ongemak tot een minimum, door het optimaal aanbrengen van hulpmiddelen en het behandelen en vooral vermijden van huidirritatie.

Extra informatie

Er zijn diverse websites die meer informatie geven over stomazorg, zelfhulpgroepen e.d.:
Stoma Ilco
Stoma-Actief